Okuda 1994.0

Okuda, Osami. 1994.0. Shizunai hoogen no denshoo. Orita Suteno no kooshoobungei 4 [Folktales in the Shizunai dialect. Oral tradition by Suteno Orita 4]. Shizunai: Shizunai Board of Education.

@book{3702453905,
 address  = {Shizunai},
 author  = {Okuda, Osami},
 booktitle = {Shizunai hoogen no denshoo. Orita Suteno no kooshoobungei 4 [Folktales in the Shizunai dialect. Oral tradition by Suteno Orita 4].},
 publisher = {Shizunai Board of Education},
 title   = {Shizunai hoogen no denshoo. Orita Suteno no kooshoobungei 4 [Folktales in the Shizunai dialect. Oral tradition by Suteno Orita 4].},
 year   = {1994.0}
}