Nakagawa 2001.0

Nakagawa, Hiroshi. 2001.0. Ainugo koosyoobungei tekisuto 1 (Ainu Folklore Text 1). Chiba daigaku yuurasia gengo bunka ronshuu 1. Chiba: Chiba University.

@article{3687868293,
 address  = {Chiba},
 author  = {Nakagawa, Hiroshi},
 journal  = {Chiba daigaku yuurasia gengo bunka ronshuu 1},
 publisher = {Chiba University},
 title   = {Ainugo koosyoobungei tekisuto 1 (Ainu Folklore Text 1)},
 year   = {2001.0}
}