Okuda 1993.0

Okuda, Osamu. 1993.0. Shizunai hoogen no denshoo. Orita Suteno no kooshoobungei 3 [Folktales in the Shizunai dialect. Oral tradition by Suteno Orita 3]. Shizunai: Shizunai Board of Education.

@book{3670119762,
 address  = {Shizunai},
 author  = {Okuda, Osamu},
 booktitle = {Shizunai hoogen no denshoo. Orita Suteno no kooshoobungei 3 [Folktales in the Shizunai dialect. Oral tradition by Suteno Orita 3]},
 publisher = {Shizunai Board of Education},
 title   = {Shizunai hoogen no denshoo. Orita Suteno no kooshoobungei 3 [Folktales in the Shizunai dialect. Oral tradition by Suteno Orita 3]},
 year   = {1993.0}
}