Nakagawa 2001.0

Nakagawa, Hiroshi. 2001.0. Tumunci pencay okokko pencay. Ainu Chitose hoogen jojishi tekisuto [Tumunci pencay okokko pencay. Epic texts of the Chitose dialect of Ainu]. In Miura, Sukeyuki (ed.), Jyojishi no gakusai-teki kenkyuu, 91-146. Chiba: Chiba University.

@incollection{3568211975,
 address  = {Chiba},
 author  = {Nakagawa, Hiroshi},
 booktitle = {Jyojishi no gakusai-teki kenkyuu},
 editor  = {Miura, Sukeyuki},
 pages   = {91-146},
 publisher = {Chiba University},
 title   = {Tumunci pencay okokko pencay. Ainu Chitose hoogen jojishi tekisuto [Tumunci pencay okokko pencay. Epic texts of the Chitose dialect of Ainu].},
 year   = {2001.0}
}