Ono and Okuda 1999.0

Ono, Yoneichi and Okuda, Osami. 1999.0. Hokkaidoo no Kotoba [The Languages of Hokkaido]. Sapporo: The Hokkaido Shimbun Press.

@book{12221147808,
 address  = {Sapporo},
 author  = {Ono, Yoneichi and Okuda, Osami},
 booktitle = {Hokkaidoo no Kotoba [The Languages of Hokkaido]},
 publisher = {The Hokkaido Shimbun Press},
 title   = {Hokkaidoo no Kotoba [The Languages of Hokkaido]},
 year   = {1999.0}
}