Kindaichi 0.0

Kindaichi, Kyoosuke. 0.0. Itadorimaru. In Kindaichi Kyoosuke zenshuu. Ainugo bungaku III. Tokyo: Sanseido.

@incollection{11221365787,
 address  = {Tokyo},
 author  = {Kindaichi, Kyoosuke},
 booktitle = {Kindaichi Kyoosuke zenshuu. Ainugo bungaku III.},
 publisher = {Sanseido},
 title   = {Itadorimaru},
 volume  = {9},
 year   = {0.0}
}