ValPaL Reference   Tamura 1986

Author(s): Tamura, Suzuko

Year: 1986

Bibtex type: book

Book title: Ainugo onsei shiryoo 3: Sadamo san no mukashibanashi (Saru hoogen) [Ainu audio materials 3: Folktales of Mrs. Sadamo (Saru dialect)]

City: Tokyo

Publisher: Waseda daigaku gogaku kyooiku kenkyuujo

Volume: 3

Latex cite key: Tamura1986

Language: Ainu