rò̩jò

show comment

This is a zero argument verb.

Coding frame

Complex Verb form

Examples

(140)
Ó ń rò̩jò.
ó
3SG.S
PROG
rò̩jò
pour.rain
‘It is raining.’
(139)
Òjò ń rò̩.
òjò
rain
PROG
rò̩
fall
‘It is raining.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# RAIN Coding set Argument type

Alternations

Alternation name Occurs Examples
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n