Example 236 of Xârâcùù

Example Verb meaning Example of...
(236)
Pa xûûchî chëi na ri ngê kwâ.
pa
COLL
xûûchî
child
chëi
hit
na
PST
ri
3PL
ngê
INS
kwâ
stick
‘Children hit them with a stick. / Children hit each other with a stick.’
HIT a Coding frame:
1 > V 2 (ngê+3)