Example 230 of Xârâcùù

Example Verb meaning Example of...
(230)
Êrê fëi nèmû tö xû mo...
êrê
3SG.INDEF
fëi
tie
nèmû
belt
at
on
mo
joist
‘Belts are tied on the joist. / Someone are tying belt on the joist.’
TIE a Coding frame:
1 > V 2 (LOC3) (ngê+4)