Example 151 of Xârâcùù

Example Verb meaning Example of...
(151)
Mwîî aaxa kè Cöö nä cuè tö Wénênê.
mwîî
big
aaxa
chief
from
Cöö
Thio
IPFV
cuè
sit
at
Wénênê
Wénênê
‘The main chief from Thio stays at Wénênê.’
SIT a Coding frame:
1 > V (LOC2)