Example 77 of Xârâcùù

Example Verb meaning Example of...
(77)
Kamûrû téé mê na xötö.
kamûrû
man
téé
look
come
na
PST
xötö
boy
‘The man looked at the boy (who was coming).’
SEE a Coding frame:
1 > V 2