Example 56 of Xârâcùù

Example Verb meaning Example of...
(56)
Ke da nènö-rö nô.
ke
2SG
da
eat
nènö-rö
GEN.CLF(food)-2SG.POSS
fish
‘You are eating fish. / You are eating your food (which is) fish.’
EAT a Coding frame:
1 > V 2