Example 11 of Xârâcùù

Example Verb meaning Example of...
(11)
Kwââ a xwêê na töwâ kwâdè.
kwââ
tree
a
DEM
xwêê
fall
na
PST
töwâ
because
kwâdè
wind
‘This tree fell because of the wind.’
POUR the Verb form xwêê