Example 6 of Xârâcùù

Example Verb meaning Example of...
(6)
Kamûrû nîî na karèèsi ngê nyüükwéré.
kamûrû
man
nîî
load
na
PST
karèèsi
cart
ngê
with
nyüükwéré
hay
‘The man loaded the cart with hay.’
LOAD a Coding frame:
1 > V 2 (ngê+3)