Example 117 of Sri Lanka Malay

Example Verb meaning Example of...
(117)
Kithangnang suuka màdiyathnang.
kithang=nang
1pl=dat
suuka
want
mà-diyath=nang
inf-look=dat
‘We want to have a look.’
LIKE the Verb form suuka