Example 68 of Sri Lanka Malay

Example Verb meaning Example of...
(68)
Dee aràcuuri baaye kaaya oorang padadering kaaya oorangderingjo aràcuuri.
dee
3s
arà-cuuri
nonpast-steal
baaye
good
kaaya
rich
oorang
man
pada=dering
pl=abl
kaaya
rich
oorang=dering=jo
man=abl=emph
arà=cuuri
nonpast=steal
‘He steals from the rich men, it is from the rich that he steals.’
STEAL an Alternation:
General NP drop