gaandnaad

Coding frame

Verb type: vta

Example

(114)
Shawekna gii-zhi-gaandnaawaan daabaanan.
ashawekana
side.of.road
o-gii-izhi-gaandin-aa-waa-an
3ERG-PAST-there-push.AN-3OBJ-3PL-OBV
odaabaan-an
car.AN-OBV
‘They pushed the car to the side of the road.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# PUSH Coding set Argument type
1 pusher subjA.V A
2 pushee V.objI P

Alternations

Alternation name Occurs Examples
C
R y
C
R y
C
R y
C
N y
C
N y
C
N y
C
N y
C
N y