Example 102 of Nen

Example Verb meaning Example of...
(102)
Yna äräm mleg yngaetnda.
yna
DEM
är-äm
man-ERG
mleg
girl
y-ng-aet-nda
3sgU:α-AW-follow-ND:PST.PF:3sgA
‘The man followed the girl.’
FOLLOW a Coding frame:
1-erg 2-abs und[2].V.act[1]