Example 2 of Mandinka

Example Verb meaning Example of...
(2)
Léeríjámboo fárásíta kitáaboo bála.
léeríjámb-oo
page-DEF
fárásí-ta
tear-PF.POS
kitáab-oo
book-DEF
bála
in_contact
‘The page was torn from the book.’
TEAR an Alternation:
Active/Passive Alternation