Example 68 of Korean

Example Verb meaning Example of...
(68)
누나는 큰 짐승을 무서워한다
Nunaneun keun jimseungeul museowohanda.
nuna-neun
older_sister-TOP
keu-n
big-ATTR
jimseung-eul
animal-ACC
museob-eo=ha-n-da
be_afraid-CONV=do-PRS-DECL
‘My older sister fears big animals.’
FEAR an Alternation:
hada-alternation