Example 82 of Japanese (standard)

Example Verb meaning Example of...
(82)
Syoonen-ga kuma-no koe-o kii-ta.
syoonen-ga
boy-nom
kuma-no
bear-gen
koe-o
voice-acc
kii-ta
hear-past
‘The boy heard the bear's voice.’
HEAR a Coding frame:
1-nom 2-acc V