ki-ni er-u

Coding frame

Examples

(24)
Ore ano hjtogodo kini etta.
ore
1sg.NOM
ano
that
hjto=godo
man=ACC
kini_et-ta
like-PST
‘I like that man.’
(280)
Ore manzju: kini etta.
ore
1sg.NOM
manzju:
manju.ACC
kini_et-ta
like-PST
‘I like manju.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# LIKE Coding set Argument type
1 liker NP-nom A
2 liked entity NP-acc P

Alternations

Alternation name Occurs Examples
C
N y
C
N y
C
N N/A y
C
y
C
N y
U
N n
C
y