Example 215 of Hokkaido Japanese

Example Verb meaning Example of...
(215)
Sono otokoga gurasuni mizuo tuida.
sono
that
otoko=ga
man=NOM
gurasu=ni
glass=DAT
mizu=o
water=ACC
tui-da
pour-PST
‘That man poured the water into the glass.’
POUR a Coding frame:
1-nom 2-dat 3-acc V