Example 28 of Hokkaido Japanese

Example Verb meaning Example of...
(28)
Sono otokoga sono syo:neno kowagaraseta.
sono
that
otoko=ga
man=NOM
sono
that
syo:nen=o
boy=ACC
kowagarase-ta
frighten-PST
‘That man frightened that boy.’
FRIGHTEN a Coding frame:
1-nom 2-acc V