kasi

Coding frame

Simplex Verb form

Examples

(6)
Gue kasi dia buku.
gua
1sg.fam
kasi
give
dia
3sg
buku
book
‘I gave him a book.’
(29)
Gue ngasi dia buku.
gue
1sg.fam
ng-(k)asi
G.ACT-give
dia
3sg
buku
book
‘I gave him a book.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# GIVE Coding set Argument type
1 giver Ø A
2 giving recipient Ø P
3 gift Ø P

Alternations