hir-

Coding frame

Simplex Verb form

Example

(85)
Moomi hirren.
moomi
boat
hir-re-n
sink-AOR-3SG
‘The boat sank.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# SINK Coding set Argument type
1 sunken entity NP-nom V.subj S

Alternations

Alternation name Occurs Examples
C
N y
U
N n
C
N y
U
N n
C
N y
U
N n
C
N y
C
N y