Coding set li+NP+hon of Emai

Coding frame
1 > V' > 2 > li+3+hon
1 > V' > li+3+hon