Example 1 of Bora

Example Verb meaning Example of...
(1)
Wajpi tsɨ́ɨ́méneke wátajcó cobííjavu.
wajpi
man
tsɨ́ɨ́méne-ke
child-ACC
wátajcó
cover
cobííjya-vu
blanket-ALL
‘The man covered the child with the blanket.’
COVER a Coding frame:
1-nom 2-acc (3-all) V