Example 23 of Bezhta

Example Verb meaning Example of...
(23)
Öždi c'it'ad bäbä büč'iyo.
öždi
boy.ERG
c'it'-a-d
knife-OBL-INSTR
bäbä
bread(III).ABS
b-üč'-iyo
III-cut-PST
‘The boy cut the bread with the knife.’
CUT a Coding frame:
1-erg 2-abs 3-instr abs[2].V